Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/22/2022

"Zakup energii elektrycznej do obiektów Akademii Wyuchowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 107,4 2022.09.16 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 57,0 2022.09.16 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2022.09.16 14
ENERGIA PROJEKT UMOWY 2022 docx 43,5 2022.09.16 15
formularz oferty doc 63,5 2022.09.16 13
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 60,0 2022.09.16 14
Kalkulacja cenowa do oferty - zuzycia energii elektrycznej 2023 xls 41,5 2022.09.16 19
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (003) docx 18,6 2022.09.16 14
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25,1 2022.09.16 12
Zestawienie punktów poboru AWF Kraków xls 33,5 2022.09.16 16

Pobierz wszystkie dokumenty