Szczegóły ogłoszenia

Eap-2412/13/22/D

"Całodobowe świadczenie kompleksowych usług w zakresie utrzymania czystości, zapewnienia transportu wewnętrznego oraz pomoc w opiece nad pacjentem pod nadzorem personelu medycznego w obiektach SP ZOZ Kolbuszowa"

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 150,8 2022.09.16 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 74,1 2022.09.16 7

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) docx 17,9 2022.09.22 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja wzoru umowy - zał. 3 do SWZ docx 48,2 2022.09.22 6

Pobierz wszystkie dokumenty