Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.18.2022

"Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych na rok 2023"

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania