Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.5.2022

"Cyfryzacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drwini"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 137,2 2022.09.15 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 121,9 2022.09.15 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 7198,4 2022.09.15 8
Formularz oferty doc 253,0 2022.09.15 8
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 86,7 2022.09.15 9
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 89,7 2022.09.15 7
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 90,6 2022.09.15 7
Projekt umowy doc 398,5 2022.09.15 9
STWiOR - Drwinia pdf 159,7 2022.09.15 7
Wykaz robót budowlanych doc 227,0 2022.09.15 8
Wykaz osób doc 232,0 2022.09.15 7
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 90,5 2022.09.15 7

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 doc 21,0 2022.09.29 2

Pobierz wszystkie dokumenty