Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-492/22

"dostawa i instalacja systemu ultrasprawnej chromatografii cieczowej z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol, wraz z akcesoriami. - KC-zp.272-492/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 75,0 2022.09.14 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,2 2022.09.14 14
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,1 2022.09.14 16
Wzór formularza oferty docx 27,2 2022.09.14 19
Wzór umowy - dostawy docx 40,9 2022.09.14 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 492 pdf 119,9 2022.09.14 17

Pobierz wszystkie dokumenty