Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-492/22

"dostawa i instalacja systemu ultrasprawnej chromatografii cieczowej z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol, wraz z akcesoriami. - KC-zp.272-492/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 75,0 2022.09.14 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,2 2022.09.14 103
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,1 2022.09.14 102
Wzór formularza oferty docx 27,2 2022.09.14 110
Wzór umowy - dostawy docx 40,9 2022.09.14 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2022.10.12 83
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2022.10.12 82
Ogłoszenie 492 pdf 119,9 2022.09.14 81
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 70,8 2022.10.06 78
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura pełna) doc 21,4 2022.10.06 76
Sprostowanie pdf 66,2 2022.10.07 84

Pobierz wszystkie dokumenty