Szczegóły ogłoszenia

FER.271.19.2022

"Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czermna w Gminie Szerzyny"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 97,9 2022.09.14 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - boisko Czermna (2) doc 58,4 2022.09.14 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2022.09.14 6
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2022.09.14 5
zał. 3 formularz ofertowy doc 50,0 2022.09.14 7
zał. 4 projekt umowy docx 38,8 2022.09.14 6
zał. 5 Projekt wykonawczy zip 11023,1 2022.09.14 5
zał. 6 Zgłoszenie robót zip 14694,1 2022.09.14 5
zał. 7 Specyfikacje zip 699,4 2022.09.14 5
zał. 8 Przedmiar robót zip 8929,1 2022.09.14 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,8 2022.09.29 1
Informacja z otwarcia ofert doc 18,3 2022.09.29 1

Pobierz wszystkie dokumenty