Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-528/22

"Dostawa 4 szt. komputerów stacjonarnych do analizy danych dla WFiIS- KC-zp.272-528/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,6 2022.09.14 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ_-_na_dostawę_i_usługi_procedura_pełna docx 145,1 2022.09.14 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej doc 93,6 2022.09.14 40
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 145,7 2022.09.14 38
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 114,0 2022.09.14 38
Wzór_formularza_oferty doc 99,6 2022.09.14 40
Wzór_umowy_-_dostawy doc 106,1 2022.09.14 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (12) xml 251,1 2022.09.14 43
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 7,4 2022.10.10 22
Informacja z otwarcia ofert doc 7,8 2022.10.10 23

Pobierz wszystkie dokumenty