Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.262.38.2022.JP

"Przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządczej, dydaktycznej i administracyjnej (II) Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z008/18."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 218,3 2022.09.14 19

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 55,9 2022.09.21 3

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 158,1 2022.09.14 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 1 docx 113,5 2022.09.14 12
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 2 docx 116,3 2022.09.14 10
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 3 docx 114,0 2022.09.14 11
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 4 docx 115,3 2022.09.14 11
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 5 docx 113,4 2022.09.14 8
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 6 docx 113,5 2022.09.14 9
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 7 docx 114,8 2022.09.14 10
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 8 docx 113,6 2022.09.14 16
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 9 docx 113,9 2022.09.14 10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 116,5 2022.09.14 9
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 106,9 2022.09.14 9
Projekt umowy docx 131,4 2022.09.14 10
Umowa_powierzenia_danych_projekt doc 1100,5 2022.09.14 8
Wykaz osób doc 104,7 2022.09.14 10
Wykaz usług doc 105,7 2022.09.14 8
Wzór oferty na dostawy doc 130,2 2022.09.14 11
Wzór Protokołu odbioru usługi doc 1295,0 2022.09.14 8

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 119,6 2022.09.22 3

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert docx 124,7 2022.09.21 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) II pdf 37,7 2022.09.22 3

Pobierz wszystkie dokumenty