Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-564/22

"Wykonanie, dostawa i montaż wystawy gablotowej w budynku A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-564/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 122,8 2022.09.14 171

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 76,1 2022.09.14 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Gabloty_-_kalkulacja_cenowa_Załącznik_1A xlsx 64,8 2022.09.14 147
Jednolity_europejski_dokument_zamówienia docx 68,6 2022.09.14 148
Oświadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp doc 41,0 2022.09.14 137
oświadczenie_wykonawcy-wykonawcy_wspólnie_ubiegającego_się_o_udzielenie_zamó doc 48,0 2022.09.14 132
Wzór formularza oferty doc 30,4 2022.09.14 136
Wzór_umowy_-_dostawy doc 45,4 2022.09.14 129
ZESTAWIENIE_ELEMENTÓW_WYPOSAŻENIA docx 43061,0 2022.09.14 162

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 23,8 2022.09.28 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 135,7 2022.09.14 132
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2022.10.12 122
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2022.10.13 111

Pobierz wszystkie dokumenty