Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-58/22

"Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 102,5 2022.09.14 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
6.informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf 96,3 2022.09.22 4
informacja z otwarcia ofert pdf 422,0 2022.09.22 4
SWZ pdf 461,5 2022.09.14 10
Zał. 1_formularz oferty doc 164,0 2022.09.14 6
Zał. 2_ do SWZ- formularz cenowy xls 43,0 2022.09.14 16
Zał. 3a_oświadczenie Wykonawcy doc 127,0 2022.09.14 6
Zał. 3b_oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 128,5 2022.09.14 5
Zał. 4_oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających doc 132,5 2022.09.14 5
Zał.5_PPU pdf 244,2 2022.09.14 5

Pobierz wszystkie dokumenty