Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.73.2022.ŁZ

"Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania danych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 133,7 2022.09.13 57

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 41,2 2022.09.27 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 87,1 2022.09.13 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2022.09.13 15
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 43,2 2022.09.13 16
PROJEKT.SERWEROWNIA zip 46281,1 2022.09.13 60
Wykaz robót budowlanych docx 45,7 2022.09.13 29
Wzór oferty na roboty budowlane docx 22,0 2022.09.13 19
Wzór umowy na roboty budowlane doc 149,0 2022.09.13 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) docx 40,2 2022.09.27 17

Pobierz wszystkie dokumenty