Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.73.2022.ŁZ

"Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania danych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 133,7 2022.09.13 150

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
08dacc65-f90f-77a0-21eb-63001260b499 pdf 41,4 2022.11.22 48
08dad2b4-2d3d-6986-bfe6-a4000fa0d297 (2) pdf 40,0 2022.11.30 42
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 41,2 2022.09.27 97
Informacja o zmianach 5(procedura uproszczona) pdf 40,0 2022.10.20 69
Informacja o zmianach2 (procedura uproszczona) pdf 50,3 2022.10.05 80
Informacja o zmianach3 (procedura uproszczona) pdf 41,2 2022.10.11 76
Informacja o zmianach4 (procedura uproszczona) pdf 41,2 2022.10.14 76
Informacja o zmianach6 (procedura uproszczona) pdf 41,4 2022.11.10 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 87,1 2022.09.13 128

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
BG-PR20-PW-A-OPIS doc 297,0 2022.10.05 76
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2022.09.13 81
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 43,2 2022.09.13 86
PROJEKT.SERWEROWNIA zip 46281,1 2022.09.13 185
Schemat ideowy rozdzielnicy RGB1nb_IES-2 pdf 497,1 2022.10.05 67
Wykaz robót budowlanych docx 45,7 2022.09.13 104
Wzór oferty na roboty budowlane docx 22,0 2022.09.13 87
Wzór umowy na roboty budowlane doc 149,0 2022.09.13 103
Zmieniony Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,0 2022.10.05 66

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 57,1 2022.10.05 99

Pobierz wszystkie dokumenty