Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-57/22

"Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 324,6 2022.09.13 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania pdf 304,1 2022.09.29 1
SWZ pdf 493,8 2022.09.13 21
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty doc 206,0 2022.09.13 19
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy ods 48,1 2022.09.13 77
Załącznik nr 3 do SWZ pdf 83,6 2022.09.13 16
Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ xml xml 113,3 2022.09.13 16
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy wykluczenia art. 5k docx 45,8 2022.09.13 15
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx 43,8 2022.09.13 14
Załącznik nr 6 do SWZ - informacja grupa kapitałowa docx 43,7 2022.09.13 12
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających docx 44,9 2022.09.13 13
Załącznik nr 8 do SWZ - PPU pdf 234,0 2022.09.13 19
Załącznik nr 9 do SWZ RYSUNEK docx 117,0 2022.09.13 15

Pobierz wszystkie dokumenty