Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-427/22

"Usługi rzecznika patentowego w zakresie uzyskiwania i utrzymywania ochrony patentowej wynalazków - KC-zp.272-427/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 121,6 2022.09.13 46

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 37,8 2022.09.19 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 66,5 2022.09.13 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór formularza oferty doc 28,4 2022.09.13 39
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia doc 36,0 2022.09.13 39
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 42,0 2022.09.13 37
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 52,5 2022.09.13 32
Wzór umowy doc 181,0 2022.09.13 38
Wzór Wykazu osób doc 49,0 2022.09.13 36
Wzór wykazu usług doc 45,5 2022.09.13 40
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby doc 41,5 2022.09.13 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (2) doc 23,1 2022.09.22 32
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,1 2022.09.19 62

Pobierz wszystkie dokumenty