Szczegóły ogłoszenia

125/2022

"Dostawy sukcesywne strzykawek, igieł, przyrządów na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 44,1 2022.09.13 90

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 78,2 2022.09.13 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2022.09.13 75
Formularz cenowy xlsx 22,9 2022.09.13 118
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,5 2022.09.13 79
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,1 2022.09.13 76
projekt umowy docx 551,1 2022.09.13 87
Wykaz dostaw doc 34,0 2022.09.13 75
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 44,0 2022.09.13 83
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.09.13 78

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 71,6 2022.10.04 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2022.10.14 54
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 27,6 2022.10.14 70

Pobierz wszystkie dokumenty