Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-557/22

"dostawa 2 sztuk laptopów wraz z urządzeniami peryferyjnymi - KC-zp.272-557/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 121,2 2022.09.13 110

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 74,0 2022.09.13 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2022.09.13 98
Jednolity_europejski_dokument_zamówienia doc 68,4 2022.09.13 94
Oświadczenia_wykonawcy_wykonawcy_wspólnie_ubiegającego_się_o_udzielenie_zamó doc 48,0 2022.09.13 99
Wzór formularza oferty doc 29,2 2022.09.13 110
Wzór_umowy_-_dostawy_laptop_—_kopia doc 129,5 2022.09.13 106

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2022.09.13 95
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2022.10.10 75
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2022.10.11 81

Pobierz wszystkie dokumenty