Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-557/22

"dostawa 2 sztuk laptopów wraz z urządzeniami peryferyjnymi - KC-zp.272-557/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 121,2 2022.09.13 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 74,0 2022.09.13 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2022.09.13 13
Jednolity_europejski_dokument_zamówienia doc 68,4 2022.09.13 12
Oświadczenia_wykonawcy_wykonawcy_wspólnie_ubiegającego_się_o_udzielenie_zamó doc 48,0 2022.09.13 14
Wzór formularza oferty doc 29,2 2022.09.13 19
Wzór_umowy_-_dostawy_laptop_—_kopia doc 129,5 2022.09.13 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2022.09.13 14

Pobierz wszystkie dokumenty