Szczegóły ogłoszenia

CRZP/195/2022/AZP

"Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku A Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - 3"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 138,0 2022.09.13 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 341,7 2022.09.13 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 268,6 2022.09.13 8
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2022.09.13 8
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,9 2022.09.13 9
4_Wykaz osób doc 21,5 2022.09.13 8
5_Wykaz robót budowlanych doc 22,6 2022.09.13 8
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 264,6 2022.09.13 7
7_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 23,1 2022.09.13 9
8_Wzór umowy ZMIANA SWZ 1 DOC 141,0 2022.09.13 11
9_Dokumentacja techniczna zip 6707,1 2022.09.13 15

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 pdf 325,0 2022.09.15 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 388,8 2022.09.28 1

Pobierz wszystkie dokumenty