Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.22.2022

"Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 135,0 2022.09.13 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 232,0 2022.09.13 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2022.09.13 17
Formularz oferty doc 83,5 2022.09.13 21
Mapa Gminy Niepołomice jpg 55,3 2022.09.13 19
Oswiadczenie o instalacjach doc 29,5 2022.09.13 17
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 20,0 2022.09.13 17
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 33,5 2022.09.13 16
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o n doc 58,5 2022.09.13 14
Projekt umowy doc 170,0 2022.09.13 18
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 1360,5 2022.09.13 20
Wykaz osób doc 39,5 2022.09.13 16
Wykaz pojazdów doc 42,0 2022.09.13 19
Wykaz usług doc 41,5 2022.09.13 18
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 20,1 2022.09.13 15

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) nr 1 doc 18,3 2022.09.23 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ xml 120,2 2022.09.13 15

Pobierz wszystkie dokumenty