Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-473/22

"Dostawa 7 szt. komputerów przenośnych dla Wydziału Zarządzania - KC-zp.272-473/22 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 473 pdf 119,9 2022.09.13 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 81,2 2022.09.13 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,5 2022.09.13 39
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,3 2022.09.13 40
Wzór formularza oferty docx 26,4 2022.09.13 39
Wzór umowy - dostawy docx 39,5 2022.09.13 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (79) xml 135,7 2022.09.13 39
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,5 2022.10.10 21
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2022.10.10 22

Pobierz wszystkie dokumenty