Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-551/22

"Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku domu studenckiego DS11 "Bonus" przy ul. Budryka 5 w Krakowie KC-zp.272-551/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 122,7 2022.09.13 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 271,0 2022.09.13 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2022.09.13 15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 47,0 2022.09.13 15
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2022.09.13 14
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2022.09.13 14
Wzór formularza oferty doc 47,6 2022.09.13 18
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2022.09.13 13
wzór umowy doc 216,5 2022.09.13 12
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2022.09.13 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 2264,6 2022.09.21 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2022.09.29 6
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2022.09.29 9

Pobierz wszystkie dokumenty