Szczegóły ogłoszenia

124/2022

"Dostawy sukcesywne druków medycznych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 38,2 2022.09.12 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 68,7 2022.09.12 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,8 2022.09.12 7
Formularz cenowy xls 52,0 2022.09.12 10
Formularz oferty xls 34,5 2022.09.12 8
GRUPA 1 zip 3839,9 2022.09.12 11
GRUPA 2 zip 4450,5 2022.09.12 7
GRUPA 3 zip 31981,8 2022.09.12 8
GRUPA 4 zip 24756,0 2022.09.12 9
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,6 2022.09.12 7
Pieczątka -FPOL15,FPOLVIII74,FPOLVIII74A pdf 153,6 2022.09.12 7
Projekt umowy - załącznik nr 6 do SWZ doc 1142,5 2022.09.12 6
Wykaz dostaw docx 24,1 2022.09.12 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,5 2022.09.21 5

Pobierz wszystkie dokumenty