Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-530/22

"dostawa 36 miesięcznej ogólnouczelnianej subskrypcji pakietu Office 365 A3 w polskiej wersji językowej dla 2300 pracowników wraz z pakietem benefitów (nieodpłatna subskrypcja) dla 92000 studentów AGH "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 118,4 2022.09.12 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 72,8 2022.09.12 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,6 2022.09.12 114
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady doc 47,5 2022.09.12 150
Wzór formularza oferty doc 27,8 2022.09.12 107
Wzór umowy - dostawy doc 37,9 2022.09.12 120

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 (procedura pełna) doc 24,7 2022.10.03 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (23) xml 251,1 2022.09.12 112
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2022.10.10 90
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2022.10.10 94

Pobierz wszystkie dokumenty