Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-530/22

"dostawa 36 miesięcznej ogólnouczelnianej subskrypcji pakietu Office 365 A3 w polskiej wersji językowej dla 2300 pracowników wraz z pakietem benefitów (nieodpłatna subskrypcja) dla 92000 studentów AGH "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 118,4 2022.09.12 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 72,8 2022.09.12 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,6 2022.09.12 13
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady doc 47,5 2022.09.12 11
Wzór formularza oferty doc 27,8 2022.09.12 13
Wzór umowy - dostawy doc 37,9 2022.09.12 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (23) xml 251,1 2022.09.12 11

Pobierz wszystkie dokumenty