Szczegóły ogłoszenia

CRZP/193/2022/AZP

"Usługi restauracyjne w czasie konferencji ESWC"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00341839.01 pdf 107,4 2022.09.09 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 588,5 2022.09.09 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 322,5 2022.09.09 12
2_Kalkulacja ceny xlsx 14,1 2022.09.09 10
3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2022.09.09 11
4_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 86,0 2022.09.09 10
5_Wzór umowy docx 43,2 2022.09.09 11
6_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 31,2 2022.09.09 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcie ofert pdf 599,3 2022.09.20 3

Pobierz wszystkie dokumenty