Szczegóły ogłoszenia

CRZP/192/2022/AZP

"Usługi cateringowe w czasie konferencji ESWC"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00341593.01 pdf 98,5 2022.09.09 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 586,0 2022.09.09 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 320,0 2022.09.09 12
2_kalkulacja ceny xlsx 11,6 2022.09.09 8
3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2022.09.09 8
4_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 83,5 2022.09.09 8
5_Wzór umowy docx 42,3 2022.09.09 8
6 _Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 30,7 2022.09.09 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 394,5 2022.09.19 4

Pobierz wszystkie dokumenty