Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-553/22

"Dostosowanie Systemów Sygnalizacji Pożarowej w budynkach domów studenckich DS7 Zaścianek i DS8 Stokrotka przy ul. Rostafińskiego w Krakowie do aktualnych przepisów - KC-zp.272-553/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 122,1 2022.09.08 55

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 38,5 2022.09.23 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 251,0 2022.09.08 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2022.09.08 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 43,0 2022.09.08 46
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2022.09.08 44
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,5 2022.09.08 44
Wzór formularza oferty doc 27,9 2022.09.08 47
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2022.09.08 44
wzór umowy doc 280,0 2022.09.08 47
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2022.09.08 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,3 2022.09.23 42

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty