Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-503/22

"Wykonanie, dostawa oraz montażu tabliczek w DS Alfa na terenie MS AGH oraz trzech budynków Kampusu AGH: A-0, A-4, U-2 - w ramach POWR.03.05.00-00-A076 - KC-zp.272-503/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 116,7 2022.09.08 73

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 38,2 2022.09.15 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 285,9 2022.09.08 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie podmiotu trzeciego 503 doc 258,0 2022.09.08 43
Wykaz zrealizowanych dostaw 503 docx 239,9 2022.09.08 45
Wzór formularza oferty doc 242,8 2022.09.08 59
Wzór umowy 503 docx 253,2 2022.09.08 41
Wzór_oświadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia 503 docx 238,4 2022.09.08 41
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu 503 doc 251,0 2022.09.08 42
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego 503 doc 54,0 2022.09.08 40
Zał nr 1A_wykaz pomieszczeń pdf 698,0 2022.09.08 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ doc 24,7 2022.09.13 48
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ_2 doc 25,7 2022.09.19 39

Pobierz wszystkie dokumenty