Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-456/22

"Wykonanie projektów graficznych, wydruku oraz dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby V Forum Energetyki Rozproszonej KC-zp.272-456/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 122,5 2022.09.07 28

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 78,0 2022.09.12 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 202,7 2022.09.07 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowe doc 154,0 2022.09.07 20
Jednolity_europejski_dokument_zamówienia (1) doc 68,5 2022.09.07 20
Oswiadczenia_wykonawcy-wykonawcy_wspólnie_ubiegającego_się_o_udzielenie_zamó doc 164,0 2022.09.07 19
Wykaz_zrealizowanych_usług docx 135,2 2022.09.07 21
Wzór formularza oferty doc 145,2 2022.09.07 27
Wzór_umowy_-_dostawy docx 152,7 2022.09.07 19
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 154,0 2022.09.07 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,8 2022.09.07 19

Pobierz wszystkie dokumenty