Szczegóły ogłoszenia

CRZP/189/2022/AZP

"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na zabudowie łącznika, wykonaniu oddymiania budynku oraz zmian w pomieszczeniach ZOŚ budynku laboratoryjno - biurowo - warsztatowo - magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Robert de Plelo "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 125,7 2022.09.06 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 344,8 2022.09.06 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 272,2 2022.09.06 17
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2022.09.06 13
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 33,1 2022.09.06 17
4_Wykaz osób doc 21,7 2022.09.06 15
5_Wzór umowy docx 47,1 2022.09.06 16
6_Dokumentacja projektowa docx 11,9 2022.09.06 17

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 425,9 2022.09.09 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 624,5 2022.09.14 10

Pobierz wszystkie dokumenty