Szczegóły ogłoszenia

CRZP/180/2022/AZP

"Usługa cateringowa dla grupy słuchaczy studiów podyplomowych "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00334324.01 pdf 98,0 2022.09.06 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 587,5 2022.09.06 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 320,5 2022.09.06 16
2_kalkulacja ceny xlsx 11,4 2022.09.06 15
3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2022.09.06 16
4_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 83,5 2022.09.06 15
5_Wzór umowy docx 44,6 2022.09.06 15
6_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 31,3 2022.09.06 15
7_Orientacyjny harmonogram zajęć pdf 103,5 2022.09.06 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 392,4 2022.09.14 10

Pobierz wszystkie dokumenty