Szczegóły ogłoszenia

FER.271.17.2022

"Remont drogi gminnej Nr 200620K relacji Żurowa - Dobrocin w km 2+250 do 2+590 o dł. 330 mb"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 95,3 2022.09.05 18

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu zmiana 1 pdf 38,9 2022.09.06 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 58,0 2022.09.05 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2022.09.05 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,3 2022.09.05 17
zał. 3 formularz ofertowy doc 50,0 2022.09.05 17
zał. 4 projekt umowy docx 38,5 2022.09.05 17
zał. 5.1 specyfikacja techniczna pdf 290,5 2022.09.05 17
zał. 5.2 specyfikacja techniczna pdf 8225,5 2022.09.05 18
zał. 6 przedmiar robót pdf 292,3 2022.09.05 17
zał. 7 wydruk z mapy pdf 303,7 2022.09.05 17

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 19,9 2022.09.06 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,9 2022.09.20 7
Informacja z otwarcia ofert doc 18,3 2022.09.20 7

Pobierz wszystkie dokumenty