Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-517/22

"Wykonanie i montaż mebli dla potrzeb WFiIS"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 35,5 2022.09.05 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 1225,5 2022.09.05 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,5 2022.09.05 53
Espd-request KC-zp.272-517-22 xml 138,1 2022.09.05 52
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (2) doc 33,0 2022.10.04 23
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,6 2022.09.05 60
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 49,0 2022.09.05 51
Wzór formularza oferty doc 31,8 2022.09.05 56
Wzór umowy - dostawy doc 40,7 2022.09.05 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2022.10.04 27

Pobierz wszystkie dokumenty