Szczegóły ogłoszenia

CRZP/186/2022/AZP

"Szkolenie Angular"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
08da8f0d-2e29-62ab-2bbe-a10011dfb9cf pdf 122,4 2022.09.05 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 803,0 2022.09.05 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 644,5 2022.09.05 14
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 388,0 2022.09.05 17
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 412,5 2022.09.05 15
4_Wykaz osób doc 384,0 2022.09.05 13
5_Oświadczenie Zamawiającego w kwestii stawki podatku VAT pdf 224,9 2022.09.05 13
6_Wzór umowy docx 736,0 2022.09.05 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ_1 pdf 357,6 2022.09.09 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia pdf 192,0 2022.09.13 4

Pobierz wszystkie dokumenty