Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-438/22

"naprawa mikroskopu elektronowego Merlin, nr seryjny 42-56 w ramach likwidacji szkody ubezpieczeniowej - KC-zp.272-438/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 100,2 2022.09.02 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 36,4 2022.09.02 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 14,6 2022.09.02 15
Wzór formularza oferty doc 27,8 2022.09.02 19
Wzór_umowy doc 106,0 2022.09.02 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2022.09.12 8
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2022.09.12 11

Pobierz wszystkie dokumenty