Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.17.2022

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezince w części dot. ul. Bukowej wraz z odcinkami sięgaczy do niej przyległych oraz odtworzeniem drogi "

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania