Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-491/22

"Wykonanie oraz sukcesywna dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla Centrum Technologii Kosmicznych AGH - KC-zp.272-491/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 120,5 2022.09.02 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 877,8 2022.09.02 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2022.09.02 66
Jednolity_europejski_dokument_zamówienia (2) doc 68,7 2022.09.02 57
Oswiadczenia_wykonawcy-wykonawcy_wspólnie_ubiegającego_się_o_udzielenie_zamó doc 47,0 2022.09.02 71
Wzór formularza oferty doc 31,4 2022.09.02 76
Wzór_umowy_-_dostawy (1) docx 42,3 2022.09.02 62

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,0 2022.09.15 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2022.09.02 63
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2022.09.30 33
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2022.09.30 33

Pobierz wszystkie dokumenty