Szczegóły ogłoszenia

ARMZ.271.4.2022

" "Świadczenie usług asystentów integracyjnych, asystenta szkoleniowego, pośredników pracy, koordynatora projektu, pracownika administracyjnego dla cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy, którzy po dniu 24 lutego 2022 r. przekroczyli polską granicę""

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 41,0 2022.09.01 12

Pobierz wszystkie dokumenty