Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-552/22

"Dokończenie przystosowania pawilonu D-13 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych KC-zp.272-552/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 122,0 2022.09.01 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 281,0 2022.09.01 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2022.09.01 67
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 43,0 2022.09.01 55
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2022.09.01 59
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,5 2022.09.01 59
Wzor umowy na roboty budowlane docx 83,1 2022.09.01 68
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,4 2022.09.01 64
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2022.09.01 61
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2022.09.01 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2022.09.19 72
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2022.09.19 79

Pobierz wszystkie dokumenty