Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-552/22

"Dokończenie przystosowania pawilonu D-13 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych KC-zp.272-552/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 122,0 2022.09.01 149

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 281,0 2022.09.01 150

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2022.09.01 124
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 43,0 2022.09.01 113
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2022.09.01 120
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,5 2022.09.01 116
Wzor umowy na roboty budowlane docx 83,1 2022.09.01 131
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,4 2022.09.01 127
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2022.09.01 124
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2022.09.01 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2022.09.19 133
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2022.09.19 143

Pobierz wszystkie dokumenty