Szczegóły ogłoszenia

CRZP/162/2022/AZP

"Usługa cateringowa dla słuchaczy studiów podyplomowych"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00329334.01 pdf 94,3 2022.09.01 20

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00332215.01 pdf 39,5 2022.09.05 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ po zmianach doc 587,5 2022.09.01 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 319,0 2022.09.01 18
2_Kalkulacja ceny xlsx 11,8 2022.09.01 21
3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2022.09.01 22
4_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 83,5 2022.09.01 20
5_Wzór umowy po zmianie docx 42,8 2022.09.01 18
6_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 31,5 2022.09.01 18

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ_1 pdf 309,5 2022.09.05 16

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ_1 pdf 729,5 2022.09.06 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 389,1 2022.09.12 6

Pobierz wszystkie dokumenty