Szczegóły ogłoszenia

CRZP/182/2022/AZP

"Oddymianie budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku, dz. nr 41, obręb 073 - powtórne "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 141,0 2022.08.31 33

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,0 2022.09.15 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 37,5 2022.09.19 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 pdf 38,5 2022.09.22 5
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 pdf 37,0 2022.09.28 0

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 102,8 2022.08.31 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 268,4 2022.08.31 21
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,0 2022.08.31 20
3_Wykaz osób doc 21,6 2022.08.31 20
4_Wykaz robót budowlanych doc 22,4 2022.08.31 20
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 264,4 2022.08.31 19
6_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 23,2 2022.08.31 20
7_Dokumentacja techniczna link docx 12,1 2022.08.31 25
8_Wzór umowy zip 47,7 2022.08.31 24
9_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 30,9 2022.08.31 19

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 304,8 2022.09.15 9
Powiadomienie o zmianach w SWZ 2 pdf 309,3 2022.09.19 6
Powiadomienie o zmianach w SWZ 3 pdf 307,4 2022.09.22 4
Powiadomienie o zmianach w SWZ 4 pdf 306,6 2022.09.28 1

Pobierz wszystkie dokumenty