Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-493/22

"Dostawa montaż i uruchomienie licznika ciekłoscyntylacyjnego promieniowania beta dla WEiP - KC-zp.272-493/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 121,3 2022.08.31 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 62,6 2022.08.31 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 59,0 2022.08.31 54
Jednolity europejski dokument zamówienia 493 doc 235,5 2022.08.31 55
Oświadczenia sankcyjne doc 57,0 2022.08.31 60
Wzór formularza oferty doc 28,4 2022.08.31 54
Wzór umowy doc 132,5 2022.08.31 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (21) xml 135,8 2022.08.31 58
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2022.09.27 34
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2022.09.27 33

Pobierz wszystkie dokumenty