Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-540/22

"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb AGH - KC-zp.272-540/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 139,5 2022.08.31 78

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) - publikacja po 48h pdf 73,0 2022.09.28 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
540 SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 274,5 2022.08.31 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
540 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (1) docx 26,4 2022.08.31 72
540 Jednolity europejski dokument zamówienia docx 67,5 2022.08.31 66
540 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 21,1 2022.08.31 74
540 Oświadczenie wykonawcy sankcyjne docx 22,2 2022.08.31 68
540 Wykaz zrealizowanych dostaw docx 20,3 2022.08.31 66
540 Wzór formularza oferty docx 28,6 2022.08.31 74
540 Wzór umowy - dostawy docx 42,6 2022.08.31 67
540 Załącznik nr 1b kalkulacja_zamienniki xlsx 98,7 2022.08.31 71
540 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (5) docx 24,1 2022.08.31 79
Załącznik nr 1a kalkulacja_oryginały xlsx 151,6 2022.08.31 80

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 29,0 2022.09.30 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (22) xml 139,8 2022.08.31 65
espd-request (6) pdf 84,6 2022.08.31 70
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 28,0 2022.10.14 27
Informacja o zmianach (procedura pełna) - publikacja po 48h z dn. 10 10 2022 pdf 76,3 2022.10.10 28
Informacja o zmianie ogłoszenia - publikacja po 48h z dn. 07 10 2022 r. (II) pdf 77,9 2022.10.07 31
Informacja z otwarcia ofert doc 34,5 2022.10.14 27
NOWA - POPRAWIONA KALKULACJA CENOWA nr 2 z dn 05 10 2022_Załącznik_nr_1c_ka xlsx 152,9 2022.10.05 32
NOWY z dn 05 10 2022_Załącznik_nr_1c_kalkulacja_oryginały xlsx 154,5 2022.10.05 32
NOWY z dn 05 10 2022_Załącznik_nr_1d_kalkulacja_ZAMIENNIKI xlsx 100,4 2022.10.05 32
NOWY_Załącznik_nr_1c_kalkulacja_oryginały xlsx 154,0 2022.09.28 34
NOWY_Załącznik_nr_1c_kalkulacja_oryginały z dn 07 10 2022 xlsx 153,9 2022.10.07 31
NOWY_Załącznik_nr_1d_kalkulacja_ZAMIENNIKI xlsx 99,3 2022.09.28 33
NOWY_Załącznik_nr_1d_kalkulacja_zamienniki z dn 07 10 2022 xlsx 100,4 2022.10.07 31
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura pełna) doc 34,0 2022.09.28 33
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert II - zmiana ogłoszenia (procedura pełna) doc 34,0 2022.10.07 31
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert III- zmiana ogłoszenia (procedura pełna) doc 34,0 2022.10.10 29
Raport dostaw xlsx 100,0 2022.09.28 35
Sprostowanie ogłoszenia pdf 68,6 2022.09.30 33
Sprostowanie ogłoszenia II pdf 74,7 2022.10.10 29
Sprostowanie ogłoszenia III pdf 73,4 2022.10.12 28

Pobierz wszystkie dokumenty