Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-513/22

"Dostawa artykułów promocyjnych do sklepu internetowego AGH - KC-zp.272-513/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 119,4 2022.08.30 75

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 78,0 2022.09.12 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
513 SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 235,3 2022.08.30 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
513 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2022.08.30 61
513 Jednolity europejski dokument zamówienia docx 72,1 2022.08.30 61
513 Oświadczenie sankcyjne doc 50,5 2022.08.30 64
513 Wzór formularza oferty docx 25,9 2022.08.30 65
513 Wzór umowy - dostawy docx 40,9 2022.08.30 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (21) xml 250,7 2022.08.30 57
espd-request (5) pdf 81,7 2022.08.30 60
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 28,0 2022.09.30 25
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2022.09.30 24

Pobierz wszystkie dokumenty