Szczegóły ogłoszenia

ZP/29/2022

"Dostawa i montaż sprężarek dla potrzeb instalacji sprężonego powietrza i próżni wraz z modernizacją rampy tlenowej i magazynu butli - w związku z COVID-19"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 119,7 2022.08.26 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety docx 70,1 2022.08.26 23

Załączniki do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,6 2022.09.14 11
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,2 2022.09.14 11

Pobierz wszystkie dokumenty