Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-9-2022

"1. a) Wymiana agregatów prądotwórczych wraz z montażem SZR 1. b) Modernizacja budynku stacji transformatorowej 15/0, 4kV, wymiana rozdzielnicy 0,4 kV, transformatorów oraz instalacja baterii kondensatorów"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania