Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-511/22

"Rozbudowa z przebudową i remont kapitalny budynku studenckiego DS7 Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie, Etap I - Rozbudowa klubu Zaścianek - KC-zp.272-511/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 126,7 2022.08.24 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 210,0 2022.08.24 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzenia_materiału_MS docx 149,7 2022.08.24 59
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (1) doc 170,5 2022.08.24 57
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału (2) doc 164,0 2022.08.24 64
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego_(1) doc 171,0 2022.08.24 58
Wzór formularza oferty doc 157,9 2022.08.24 56
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy (1) doc 170,5 2022.08.24 63
Wzór_umowy-remont_klubu_Zaścianek doc 414,0 2022.08.24 65
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby (1) doc 166,0 2022.08.24 63

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 21,8 2022.09.02 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,1 2022.09.09 86
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2022.09.09 115

Pobierz wszystkie dokumenty