Szczegóły ogłoszenia

AZP-261-41/2022

"Instalacja kontroli dostępu w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, ul. Pasteura 3, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej"

Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

                     

Brak dokumentów do pobrania