Szczegóły ogłoszenia

CRZP/170/2022/AZP

"Programowanie w języku C sharp"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00315304.01 pdf 96,6 2022.08.23 36

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00328391.01 pdf 41,4 2022.09.01 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ po zmianach doc 591,5 2022.08.23 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 316,0 2022.08.23 31
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału po zmianach SWZ doc 57,0 2022.08.23 29
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia po zmianach SWZ doc 84,0 2022.08.23 29
4_Wykaz osób po zmianach SWZ docx 68,8 2022.08.23 34
5_Oświadczenie Zamawiającego w Kwestii podatku VAT pdf 224,9 2022.08.23 32
6_Wzór umowy docx 47,8 2022.08.23 31

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ_1 pdf 311,8 2022.09.01 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ_1 pdf 344,6 2022.09.01 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 555,9 2022.09.13 14

Pobierz wszystkie dokumenty