Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-347/22

"dostawa zestawu ICR (intelligent character recognition) do inteligentnej ekstrakcji danych z papierowych ankiet dla potrzeb zautomatyzowanej ankietyzacji ogólnouczelnianej AGH - KC-zp.272-347/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 122,7 2022.08.17 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,8 2022.08.17 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,0 2022.08.17 72
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 238,5 2022.08.17 68
Oświadczenia sankcyjne doc 46,5 2022.08.17 71
Wzór formularza oferty doc 30,4 2022.08.17 67
Wzór umowy - dostawy doc 47,9 2022.08.17 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (20) xml 136,1 2022.08.17 71
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2022.09.13 46
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2022.09.13 42

Pobierz wszystkie dokumenty