Szczegóły ogłoszenia

115/2022

"Wykonanie dokumentacji projektowej z nadzorem autorskim dla zadania pn. "Przebudowa istniejącego oddziału COVID-19 na potrzeby Kliniki rehabilitacji i rehabilitacji postcovidowej wraz z wyposażeniem""

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 34,8 2022.08.05 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 71,4 2022.08.05 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.08.05 13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,7 2022.08.05 9
projekt_umowy - projekt-Rehabilitacja docx 567,0 2022.08.05 15
Rys_1_ stan aktualny pdf 194,4 2022.08.05 14
Rys_2_obszar objęty opracowaniem po zmianach pdf 154,6 2022.08.05 18
Wykaz usług docx 24,0 2022.08.05 14
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 24,4 2022.08.05 13
Wykaz osób docx 26,6 2022.08.05 15
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 53,0 2022.08.05 12
zał. nr 2_Opis przedmiotu zamówienia docx 68,2 2022.08.05 18
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,8 2022.08.05 12

Pobierz wszystkie dokumenty