Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.61.2022.MM

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego - II etap""

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 85,2 2022.08.05 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 69,0 2022.08.05 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 21,7 2022.08.05 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,0 2022.08.05 9
Wykaz osób docx 22,8 2022.08.05 8
Wzór oferty doc 56,0 2022.08.05 9
Wzór protokołu odbioru nadzoru docx 17,1 2022.08.05 7
Wzór umowy doc 96,0 2022.08.05 7

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 38,7 2022.08.09 7

Pobierz wszystkie dokumenty