Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-448/22

"Organizacja i przeprowadzenie Studiów podyplomowych Executive MBA Master of Business Administration - KC-zp.272-448/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 120,1 2022.08.04 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 104,1 2022.08.04 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz_osób_MBA docx 236,5 2022.08.04 9
Wykaz_usług docx 233,9 2022.08.04 8
Wzór formularza oferty doc 49,9 2022.08.04 10
Wzór_oświadczenia_o_niepodleganiu_wykluczeniu docx 46,7 2022.08.04 13
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu doc 55,0 2022.08.04 8
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 61,0 2022.08.04 9
Wzór_umowy_-_usługi docx 66,7 2022.08.04 8
Wzór_zobowiązania_udostępniającego_zasoby docx 47,0 2022.08.04 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2022.08.12 5
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2022.08.12 7

Pobierz wszystkie dokumenty